Lijst van erkende bodembeheerorganisaties (BOB)

Grondbank VZW
Kunstlaan 20
1000 Brussel
02/545.58.48
grondbank@grondbank.be
Grondwijzer VZW
Polderdijkweg - Haven 407 16
2030 Antwerpen
03/545.87.58
grondwijzer@grondwijzer.be